رئیس مجلس اکوادور گفت که کشورش همواره در کنار مردم ایران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، گابرییلا ریبادنیرا رئیس مجلس اکوادور در دیدار با ظریف ضمن خیرمقدم به ظریف گفت: سفر شما به اکوادور نشانگر علاقه مندی دو طرف به توسعه روابط در همه زمینه هاست.

رئیس مجلس اکوادور افزود: خوشحالیم در دولت جدید اکوادور شاهد گسترش روابط با ایران هستیم. در مجلس مصوباتی را برای تسهیل سرمایه گذاری در اکوادور تصویب کردیم و ١٠ قانون در سه سال گذشته تصویب کردیم که سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند.

وی با بیان اینکه ما خواستار جهان چند قطبی هستیم نه تک قطبی، عنوان کرد: ما در گذشته کشورهای اقماری بودیم ولی الان استقلال یافتیم. ظرف چند ماه گذشته شاهد دسیسه ها در مقابله با حاکمیتمان هستیم. ملت های ما محکم در میدان هستند و از دولت حمایت می کنند.

مگابرییلا ریبادنیرا خاطرنشان کرد: ما از بین ملت هایی برخاستیم که مبارزه برای استقلال طلبی را شروع کردند.

وی افزود: ظرف چند ماه آینده شاهد انتخابات خواهیم بود. برای ما غم انگیز است کوره آ بعنوان رئیس جمهور محبوب نمی تواند در انتخابات حضور یابد.

رییس مجلس اکوادور عنوان کرد: طی سال های گذشته ساختاری مردم سالار ایجاد کردیم و سخت کار می کنیم. برای اینکه ثبات سیاسی و مردم سالارانه ای که ١٠ سال گذشته شروع شده ادامه یابد.

وی افزود: اطمینان می دهیم اکوادور به مبارزاتش ادامه می دهد و سعی داریم در مقابل توسعه طلبی ها بایستیم و اطمینان می دهم همواره در کنار ملت ایران خواهیم ماند.