عضو شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی از انتخاب اعضای هیات‌رییسه این شورا خبر داد.

محمد جواد جمالی‌نوبندگانی در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج از انتخاب اعضای هیات‌رییسه شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی خبر داد.

به گفته جمالی اسامی اعضای هیات‌رییسه این شورا به شرح زیر است:

  • مصطفی کواکبیان، رئیس،
  • مجتبی ذوالنورنایب رییس اول
  • سیدمهدی فرشادان نایب‌رییس دوم
  • غلامعلی جعفرزاده، دبیرکل
  • جلیل مختار و سیده فاطمه حسینی، ‌دبیر
  • علی اسماعیلی خزانه‌دار