نمایندگان مردم در خانه ملت، با پرداخت بدهی بانک ها و پیمانکاران از سوی دولت از محل فروش ۴۰ هزار میلیاردی اوراق اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۳ شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تبصره ۳۶ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ با تبصره ۳۶ این لایحه موافقت کردند.

تبصره ۳۶ - به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران(با اولویت شهرهای زیرا ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری ان به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.

اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.

هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

جدول شماره ۳

بدهی دولت به طلبکاران(موضوع تبصره ۳۶ ماده واحده)

ردیف

عنوان

مبلغ به میلیارد ریال

۱

مطالبات قانونی بانک‌ها

۱۰۰٫۰۰۰

۲

مطالبات پیمانکاران از جمله صداوسیما

۲۰۵٫۰۰۰

۳

مطالبات شهرداری‌ها از دولت

۲۵٫۰۰۰

۴

پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی

۷۰٫۰۰