رییس فراکسیون امید از اینکه برای جلوگیری از استیضاح ورود می کند یا نه سکوت اختیار کرد.

محمدرضا عارف در گفت وگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج، درباره استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس گفت: موضع فراکسیون امید، استیضاح وزرا نیست، حتی آقای وکیلی درباره تصمیمش برای استیضاح وزیرکار اعلام کرد تابع نظر فراکسیون است. وی ابراز امیدواری کرد، اعضای فراکسیون امید برای استیضاح وزرا و یا سوال از آن ها با هماهنگی فراکسیون اقدام کنند. رییس فراکسیون امید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اعضای فراکسیون خواهان استیضاح باشند، به موضوع ورود پیدا کرده و پادرمیانی می کند یا خیر، سکوت کرد و پاسخی نداد.