نمایندگان، اعضای شورای اجرایی بین المجالس جهانی را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در جلسه غیر علنی امروز (سه شنبه ۲ شهریور ماه) اعضای شورای اجرایی بین المجالس انتخاب شدند. براساس این گزارش اعضای شورای اجرایی بین المجالس از لیست واحد فراکسیون ولایت و فراکسیون امید انتخاب شدند. اسامی ۱۵ عضو اصلی به شرح زیر است:
 • حمیده زرآبادانی با ۱۳۲ رای
 • یوناتن بت کلیا با ۱۲۴ رای
 • سیده فاطمه حسینی با ۱۲۴ رای
 • اسد الله عباسی با ۱۲۳ رای
 • علی اصغر یوسف نژاد با ۱۲۱ رای
 • سید مصطفی ذوالقدر با ۱۲۰ رای
 • مهدی فرشادان با ۱۰۹ رای
 • مسعود رضایی با ۱۰۸ رای
 • مصطفی کباکبیان با ۱۰۰ رای
 • غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ۹۷ رای
 • محمد جواد جمالی نوبندگانی با ۹۵ رای
 • علی اسماعیلی با ۹۳ رای
 • علیرضا ابراهیمی با ۹۱ رای
 • مجتبی ذالنور با ۹۰ رای
 • جلیل مختار با ۸۲ رای
براساس این گزارش اسامی اعضای علی البدل شورای اجرایی بین المجالس به شرح زیر است:
 • بهمن طاهرخانی با ۷۵ رای
 • محمد رضا منصوری با ۶۷ رای
 • نبی هزارجریبی با ۶۵ رای
 • سید مرتضی خاتمی با ۴۱ رای
رامین نور قلی با ۴۰ رای