دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ضمن اعلام خبر ورود رئیس مجلس مالزی به تهران، گفت: رؤسای مجالس ایران و مالزی بررسی آخرین همکاری‌های پارلمانی دو کشور را در دستورکار امروز خود دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین امیرعبداللهیانضمن اعلامخبرورود امین حاج مولیا رئیسمجلسمالزی به تهران، گفت: رئیسمجلسمالزی دقایقی پیش به منظور ملاقات بالاریجانیرئیسمجلس شورای اسلامیواردتهرانشد. وی بر همین اساس تصریح کرد: روسای مجالس دو کشور آخرین همکاری های پارلمانی دو کشور را امروز بررسی خواهند کرد. دستیار ویژه رئیسمجلسدر امور بین الملل در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی در مورد مناسبات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی در دستورکار این مرحله از مذاکرات روسای مجالس مالزی و جمهوری اسلامیایراناست. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، رئیسمجلسمالزی درسفرچهار روزه خود ضمندیداربالاریجانیرئیس قوه مقننه، با برخی از مقامات کشورماندیدارو درباره مسائل دو جانبه گفت وگو خواهد کرد. گفتنی است، ملاقات و مصاحبه مشترکعلی لاریجانیرئیسمجلسشورای اسلامیبا امین حاج مولیا، رئیسمجلسنمایندگان مالزی عصر امروز(سه شنبه، ۲ شهریور) درمجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد.