مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، تعدادی از مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی صبح امروز (سه شنبه) هم مانند چند روز گذشته مقابل ساختمان مجلس در بهارستان به نشانه اعتراض جمع شدند.
این افراد که خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود در آموزش و پرورش هستند، از تجمع خود خسته نشده و دست از تلاش بر نداشتند. یکی از آنان در گفت وگو با موج گفت، خواستار به نتیجه رسیدن تلاش های خود هستند و از این رو در این گرمای تابستان زیر آفتاب سوزان مقابل مجلس تجمع می کنند. این تجمع کنندگان از نمایندگان مجلس می خواهند تا هر چه زودتر فکری به حال وضعیت و سردرگمی آنان کرده و تدبیری بیندیشند.