فرمانده لشکر ۲۵ کربلای مازندران تکفیری ها را بازوی اجرای افکار آمریکایی و صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا رستمیان اظهار کرد: دفاع از حریم اهل بیت (ع)، تقویت جبهه مقاومت علیه اسرائیل و تثبیت امنیت کشور دورتر از مرزهای جغرافیایی سه دلیل عمده حضور رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت است. فرمانده لشکر ۲۵ کربلا گفت: تکفیری ها درصدد تخریب و اهانت به حریم اهل بیت (ع) هستند و دفاع از حرم آن ها وظیفه شرعی هر یک از مردم است. وی تکفیری ها را بازوی اجرای افکار آمریکایی و صهیونیستی دانست و خاطرنشان کرد: تکفیری ها آلت دست آمریکا، اسرائیل و سران خود فروخته کشورهای منطقه هستند تا افکار پلید آن ها را به اجرا رسانند. وی با بیان اینکه دشمنان اسلام به دنبال اشغال سوریه و عراق هستند تا به مرزهای ایران برسند، اظهار کرد: رزمندگان هزاران کیلومتر آن طرف تر تکفیری ها را در افکارشان گرفتار کردند و نگذاشتند ثانیه ای امنیت کشور به خطر بیافتد. وی تاکید کرد: در دورترین نقطه مبارزه می کنیم تا امنیت را به مردم هدیه کرده باشیم و حضور در جبهه جهاد با کفر توفیقی است که خداوند در آخرالزمان نصیب جوانان این کشور کرده است.