معاونت قوانین مجلس، گفت: هدف این معاونت، هم افزایی با دستگاه‌ها و معاونت های رئیس جمهور است تا در نهایت قوانین جامع و کامل و بدون نقص و قابل اجرا تدوین و تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری موج، امیدوار رضایی در تشریح نشست مشترک امروز(یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) با مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: پیرو وظایف قانونی معاونت قوانین به ویژه تنقیح و تقنین قانون و نظارت و پیگیری این وظایف از طریق قوه قضائیه و دولت، نشست امروز با حضور معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد، البته چندی پیش نیز نشست مشترکی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه برگزار شد که در آن نشست نیز آخرین وضعیت طرح ها و لوایح مرتبط با این قوه و راه کار تسریع در بررسی و تصویب آن در مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش مثبت معاونت حقوقی رئیس جمهور در فرآیند جامع تنقیح قوانین از سوی معاونت قوانین مجلس، افزود: بر اساس قانون کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند که قوانین مرتبط با خود را تنقیح کنند، از این رو نیاز است که معاونت حقوقی رئیس جمهوری به عنوان محور دستگاه های اجرایی در دولت، کمک کند که پیشنهادها دستگاه ها و وزارتخانه ها هماهنگ و جامع شود.

رضایی ادامه داد: به طور حتم در موضوع ارائه لایحه دولت به مجلس، اگر از همان ابتدا، طرح یا لایحه به صورت کارشناسی شده بررسی شود، دیگر قوانین ناپخته و ناقص از سوی مجلس به تصویب نمی رسد، از این رو در نشست امروز بحثشد که معاونت های حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در زمان ارائه لوایح دولت در گام نخست به معاونت قوانین ارسال شود، تا این معاونت با دستگاه های مرتبط با دولت و دستگاه های اجرایی هم اندیشی کرده تا قوانین پخته تر شده و از غنای بیشتری برخوردار شود.

وی گفت: هدف معاونت قوانین مجلس، هم افزایی با دستگاه ها و معاونت های رئیس جمهور است تا در نهایت قوانین جامع و کامل و بدون نقص و قابل اجرا تدوین و تصویب شود. از این رو افزایش این گونه تعاملات به تحقق این اهداف کمک بسیاری می کند و منجر می شود که قوانین مصوب مجلس دیگر تعارض با قوانین قبلی نداشته باشد، زیرا در گذشته مصوبات و قوانین مجلس، قوانین خود را را تعیین تکلیف نمی کرد و قوانین جدید بر روی قوانین قبلی انباشت می شد.

معاونت قوانین مجلس، افزود: به طور حتم در هر موضوعی باید تنها یک قانون جامع وجود داشته باشد تا با تصویب یک قانون، قوانین قبلی مرتبط تعیین تکلیف شود.

رضایی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد بحثدر نشست امروز با معاون های حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، مسئله چاپ مجموعه قوانین بود، که در قانون اخیر، وظیفه تأیید چاپ و انتشار مجموعه قوانین به معاونت قوانین سپرده شده است، زیرا مشاهده شده برخی از دستگاه های دولتی بدون اخذ تأیید معاونت قوانین، اقدام به انتشار قوانین کرده اند. که در نشست امروز مقرر شد که میان معاونت ها هماهنگی های بیشتری در این مسائل صورت گیرد.

وی گفت: وظایف و اقدامات معاون های پارلمانی دستگاه ها و وزارتخانه ها یکی دیگر از موضوعات مورد بحثدر نشست امروز بود، از این رو بسیار خوب است که این افراد حضورشان را در مجلس بیشتر کرده و تعاملاتشان را با نمایندگان افزایش دهند. همچنین در نشست امروز بر یکصدا بودن و هماهنگ بودن دستگاهها با معاونت پارلمانی رئیس جمهور تأکید شد، زیرا برخی وقت ها دیده شده که نظرات اعلام شده از سوی دستگاه ها و وزارتخانه ها، با یکدیگر متضاد و مغایر است، از این رو در نشست امروز تأکید شد که درباره هر مسئله ای، یک صدا، یک موضع گیری و یک نظر واحد از سوی دولت در مجلس مطرح شود.

معاونت قوانین مجلس، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی مجلس، وزرای دولت در زمان بررسی طرح ها و لوایح مرتبط باید در صحن علنی مجلس حاضر شوند، که این مسئله نیز در نشست امروز مورد بحثقرار گرفت.