گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های کشور ۲ و ۳ شهریورماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه های کشور با هدف بررسی مباحثی در خصوص تغذیه دانشجویان، خوابگاه های دانشجویی و شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی برگزار خواهد شد. همچنین در این گردهمایی نحوه اجرای آیین نامه انضباطی خوابگاه های دانشجویی در سال ۹۵ نیز بررسی می شود.