روحانی در دیدار رئیس مجلس شورای ملی فلسطین:

رئیس جمهوری با تاکید بر حمایت دولت و ملت ایران از آرمان های فلسطین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره مساله…

/کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین/

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مساله فلسطین مساله همه جهان اسلام است،‌ گفت که مساله فلسطین مساله همه ملت‌های مسلمان…

معاون اول قوه‌قضائیه:

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: برخی به شکل‌های مختلف قضات و وکلا را وسوسه می‌کنند و این وسوسه با وسوسه‌هایی که برای سایر…

نمایش میلیاردی در بهارستان

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و اهمیت مساله حمل و نقل، این استیضاح در زمان مناسبی انجام نشد و…