دبیر کل حزب هیات موتلفه اسلامی انتقاد از دولت را نه تخریب بلکه یک حق دانست و درباره برجام گفت: مردم با ماله کشیدن مسئولان روی برجام متقاعد نمی شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمدنبی حبیبی در نشست خبری و در پاسخ به سوال موج درباره اینکه آیا حزب موتلفه اسلامی از دولت روحانی حمایت می کند یا نه، افزود: این حزب پشتیبان اصولی دولت و رییس جمهور است و بنای ما پشتیبانی است. وی ادامه داد: تخریب دولتی که با رای مردم آمده حرام است اما درعین حال انتقاد را حق خود می دانیم ؛ برخی مقامات دولتی انتقاد را تخریب تلقی می کنند در حالی که انتقاد الزاما تخریب نیست.   *زحمات برجام با بدعهدی امریکا هدر رفت / برخی کاسه داغتر از آش نشوندحبیبی درباره انتقادات نسبت به برجام اظهار داشت: آنچه که درباره برجام پیشتر گفته بودم اظهار نظر خودم نبود بلکه از قول روحانی در نخستین روزهای به فرجام رسیدن برجام در مصاحبه تلویزیونی مبنی براینکه سه گل زدیم دو گل خوردیم، بیان کردم. وی از برخی طرفداران دولت خواست تا کاسه داغ تر از آش نشوند و ادامه داد: نه با فتح الفتوح بودن برجام موافقم نه خیانت بودن آن. زحمت های زیادی را در برجام متقبل شده اند اما با بدعهدی امریکا این زحمات هدر رفت. دبیر کل حزب هیات موتلفه اسلامی با بیان اینکه دولت همه تعهدات خود را انجام داده است، خاطرنشان کرد: اما امریکایی ها چنین نکردند و همیشه گفتم و الان هم می گویم امریکا هر کاری توانسته علیه ملت ایران وانقلاب ما انجام داده است و الان هم انجام می دهد و اگر کاری انجام نداده دلیل بر نخواستن نبوده، بلکه نتوانست. وی با انتقاد از خوش بینی برخی ها نسبت به برجام ادامه داد: حزب موتلفه سرسوزن به امریکا خوش بین نیست و آنان هر خیانتی را که بتوانند علیه ایران و مسلمانان انجام می دهند.*مصلحت اصول گرایان به منافع حزبی ارجحیت داردحبیبی با بیان اینکه هر حزبی نامزدهای خود را برای مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری بررسی و معرفی می کند، اظهار داشت: با این وجود اگر مصلحت اصول گرایان در انتخابات آینده این باشد که در مجموع یک نماینده از اصول گرایان معرفی شود حزب قانع شده و مصلحت اصولگرایان را بر مصلحت حزبی ترجیح می دهد تا با دست پر وارد میدان شویم. وی ادامه داد: حزب موتلفه اسلامی در انتخابات گذشته ۲۰۰ نامزد در سراسر کشور شناسایی و قبول کرده بود با اصولگرایان ائتلاف کند که در آنجا تسلیم خرد جمعی شدیم. وی خاطرنشان کرد: اگر مصلحت حکم کند اصول گرایان با یک نامزد در انتخابات آتی ریاست جمهوری حاضر شوند، با آنان همراه خواهیم شد؛ چون درصورت هماهنگ نشدن با بقیه در نامزدی اصول گرایان حتما شکست می خویم.*از هیچیک از اصول خود عدول نکردیمدبیر کل حزب هیات موتلفه اسلامی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا توی دهن احمدی نژاد نمی زنید، تصریح کرد: با بکارگیری این ادبیات حتی برای مخالفان هم مخالف هستیم و شما هم دیگر این ادبیات را به کار نبرید. وی با بیان اینکه معتقدم از هیچ یک از اصول مورد باور موتلفه اسلامی عدول کوچک حتی نکردیم، اضافه کرد: در اصول با اصول گرایان موافقیم اما دو مورد ثبات بودن در اصول و انعطاف در روش ها باید مدنظر قرار بگیرد؛ در اصل عدول نمی کنیم اما در سلیقه ها هر گروهی با گروه دیگر ائتلاف می کند و این نه تنها خوب، بلکه از اصول است.*آمار اعضا محرمانه است / لجن مال کردن اقدامات دولت نهم و دهم توسط برخی دولتمردان دبیر کل حزب هیات موتلفه اسلامی با تاکید بر روند صعودی داشتن این حزب، آمار اعضا را محرمانه دانست و گفت: دائما درحال عضوگیری هستیم و موتلفه را در حال رشد می بینیم؛ اما در عین حال شرایط فعلی کاملا مطلوب نیست. وی با بیان اشتباه استراتژیک دولت یازدهم ، خاطرنشان کرد: دولت در طول مذاکرات هسته ای اشتباه استراتژیکی بدین صورت مرتکب شد که برخی دولتمردان سعی در لجن مال کردن دولت های نهم و دهم داشتند؛ برای همین همه مشکلات کشور را در نتیجه تحریم و تحریم را حاصل سو مدیریت دولت های نهم و دهم می دانستند. حبیبی ادامه داد: همان زمان اوج ادعاهای دولتمردان مبنی بر اینکه با برداشته شدن تحریم ها همه مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود، با بهره بردن از تخصص کارشناسان اقتصادی اعلام کردیم آثار تحریم ها ۲۰ تا ۲۵ درصد است؛ درحالی که طیب نیا وزیر اقتصاداعلام کرده با رفع تحریم ها کل مشکلات اقتصادی رفع می شود و این چیزی جز توهم نیست. وی یادآور شد: برای رفع مشکلات اقتصادی باید تمهیدات اقتصادی اندیشید و اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داد.