کارشناس مسائل سیاسی گفت: وقتی یک معاون وزیر نقض برجام را توجیه می کند، بعید است بتوانیم در رسیدن به حقوق خود قدمی برداریم، بنابراین نیاز است اجماع کنیم که نگاه امریکا نسبت به ما چگونه است.

به گزارش خبرگزاری موج، فواد ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مصاحبه با «برنامه گفتگوی سیاسی» رادیو گفت وگو با اشاره به بدعهدی امریکا در نقض برجام، بر لزوم ایجاد یک اجماع داخلی در برابر سیاست های غرب گرایانه تاکید کرد. وی گفت: «نتیجه برجام این است که روی کاغذ امتیازات محدودی به ایران داده شده ولی در عمل برجام را در بندهای ۲۴، ۲۶، ۲۹ و... نقض کرده اند و در نهایت برای همگان مشخص است که دولت امریکا چگونه دولتی است و نگاه ما باید به دولت این کشور چگونه باشد» کارشناس مسائل سیاسی در خصوص راهکار تقابل با نقض برجام تاکید کرد: «قدم اول این است که در داخل کشور نسبت به طرف مقابل اجماع داشته باشیم؛ زمانی یک جناح در کشور بارها می گفت چرا با امریکا مذاکره نمی کنید و می گفتند امریکایی ها منطقی هستند و این تفکر باید در کشور شکست بخورد.» ایزدی افزود: «تحلیل های تفکر غرب گرا در کشور غلط از آب درآمده و نیاز است سیاست خود را اصلاح کند و تا زمانی که این اصلاح در درون اتفاق نیفتد، نمی توان انتظار داشت طرف امریکایی به تعهدات خود عمل کند.» وی خاطرنشان کرد: «وقتی یک معاون وزیر نقض برجام را توجیه می کند، بعید است بتوانیم در رسیدن کشور به حقوق خود قدمی برداریم، بنابراین نیاز است اجماع کنیم که نگاه و طراحی امریکا نسبت به ما چگونه است»