اعضای هیات رئیسه کمیسیون‌های پنج گانه مجلس خبرگان رهبری، با رأی گیری مخفی تعیین شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته انتخاب شدند، به شرح زیر است:

۱)کمیسیون تحقیق(موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی)

احمد جنتی(رییس)

سید محمود هاشمی شاهرودی(نایب رییس اول)

محمد علی موحدی کرمانی(نایب رییس دوم)

سید ابراهیم رییسی(منشی)

سید هاشم حسینی بوشهری(منشی)

سید احمد خاتمی(مخبر)

۲)کمیسیون ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی

محمد مؤمن(رییس)

مرتضی مقتدایی(نایب رییس اول)

سید هاشم حسینی بوشهری(نایب رییس دوم)

سید ابراهیم رییسی(منشی)

ابوالقاسم وافی(منشی)

قربانعلی دری نجف آبادی(مخبر)

۳)کمیسیون آیین نامه(موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی)

احمد بهشتی(رییس)

رضا رمضانی(نایب رییس اول)

محسن اراکی(نایب رییس دوم)

محسن کازرون(منشی)

عسکر دیرباز(منشی)

محسن قمی(مخبر

۴)کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

حسن عالمی(رییس)

محسن حیدری(نایب رییس اول)

سید ابوالحسن مهدوی(نایب رییس دوم)

عبدالکریم فرحانی(منشی)

سید رحیم توکل(منشی)

محمود محمدی عراقی(مخبر)

۵)کمیسیون سیاسی - اجتماعی

عبدالمحمود عبداللهی(رییس)

محمد علی تسخیری(نایب رییس اول)

سید محمد حسینی شاهرودی(نایب رییس دوم)

علیرضا اسلامیان(منشی)

سید محمد مهدی میرباقری(منشی)

علی معلمی(مخبر)