معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: الکترونیکی کردن انتخابات آینده در دستور کار شورای نگهبان است.

‌به گزارش خبرگزاری موج، سیامک ره‌پیک در همایش ناظران امین در میناب افزود: همکاری با دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های مجری، نقش بسیار مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارد.

وی با اشاره به وظیفه پیروی از قانون در همه امور از جمله مسائل اقتصادی، دفاعی و امنیتی گفت: آموزش، سازماندهی، بی‌طرفی، انگیزه و پشتکار شرط لازم است. معاون اجرایی شورای نگهبان گفت: بیش از ۲۵۰ هزار نفر ناظر در کشور، نظارت ۲ انتخابات مهم و جدی گذشته را برعهده داشتند.