معاون سیاسی وزیر کشور به خبرنگار موج از تشکیل خانه احزاب در استان ها خبر داد.

محمدحسین مقیمی در  گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار موج گفت: در حال حاضر خانه احزاب فقط در تهران فعال است و مقدمات ایجاد شده خانه احزاب در مشهد فراهم و تدابیر لازم برای تشکیل آن در تمامی استان ها اندیشیده شده است. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه وضعیت کشور سیاسی امنیتی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد، اظهار داشت: کشور از حیث سیاسی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و تمامی احزاب وگروه ها فعال هستند. گاهی برخی افراد می خواهند محدودیت هایی ایجاد کنند که مهم نیست چون درمجموع کشور براساس قانون اداره می شود و قانون بر کشور حاکمیت دارد. مقیمی خاطرنشان کرد: البته حاشیه هایی هم است که این حاشیه ها باید قانونمند شود. به گزارش موج ۲۴۰ حزب در کشور فعال است که ۱۸۶ حزب تا کنون در خانه احزاب عضویت دارند. دومین دوره نشست فصلی خانه احزاب پنج شنبه این هفته _ ۳۱ تیرماه_ با سخنرانی وزیر کشور برگزار می شود.