شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت نزدیک به محمدباقر قالیباف یکسال دیگر قربان زاده را به عنوان دبیرکل انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت نزدیک به محمدباقر قالیباف یکسال دیگر حسین قربان زاده را به عنوان دبیرکل این جمعیت انتخاب کرد.
در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی که امروز دوشنبه ٢٨ تیرماه برگزار شد، موضوع انتخاب دبیرکل و قائم مقام این جمعیت در دستور کار قرار گرفت که نهایتا با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی، حسین قربانزاده به عنوان دبیرکل و علی دورانی به عنوان قائم مقام دبیرکل انتخاب شدند.
شایان ذکر است پیشتر نیز این دونفر سمت دبیرکل و قائم مقامی این جمعیت را برعهده داشتند و با رای امروز یکسال دیگر دوره آنها تمدید شد.