معاون اول رییس جمهوری گفت: حضور مردم ایران همیشه تعیین کننده بوده است و خصوصا در روز قدس که یکی از آرمان های مهم ملت دفاع از فلسطین مظلوم بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری امروز جمعه همزمان با روز جهانی قدس با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی در جمع خبرنگاران افزود: ملت ایران سعی کرده است تا دفاع و حمایت خود از مردم فلسطین را سالی یکبار در روز قدس به جهانیان اعلام کند. وی ادامه داد: این آرمان حمایت از مظلومان جهان و بطور ویژه از مردم فلسطین است. معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: حتما در فضای بین المللی و در فضای منطقه ای که امروز برخی از گروه های افراطی و تکفیری نحوه اعلام کارهای خودشان را با کشتار و خونریزی و به آشوب کشیدن منطقه انجام می دهند ملت ایران با روش حمایت های فرهنگی ابراز می کنند که از ملت فلسطین و از مظلومان دنیا حمایت خواهند کرد.