صالح اسکندری معاون سیاسی و مهدی صولی جایگزین حمیدرضا ترقی در معاونت امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی برخی معاونت‌های این حزب تغییر کرد.

بر اساس این خبر صالح اسکندری معاون سیاسی و مهدی صولی معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی شدند.

همچنین، معاونت برنامه‌ریزی «محمدی فر»، معاونت سازماندهی و آموزش «فارسی‌نژاد» و معاونت تبلیغات هم «سید حسینی» منصوب شدند.

همچنین این هفته نشست دبیران استانی حزب موتلفه با دبیرکل و شورای مرکزی تهران برگزار خواهد شد.

بر پایه این خبر، این اقدام در راستای گردش نخبگان و جوانگرایی حزب با دستور دبیرکل حزب موتلفه صورت گرفت.