اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزیر خارجه ایران با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌ جهانی گفت: بعد از برجام وظیفه وزارت امور خارجه در این ارتباط سنگین‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، ابراهیم رحیم‌پور با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت خارجه هماهنگی امور اقتصادی و پیشبرد دیپلماسی مرتبط با آن است، گفت:‌ بعد از برجام تکالیف جدیدتری در این ارتباط بر اساس مطالبه دولت و مجلس بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شده است. توجه به دیپلماسی اقتصادی بعد از برجام اهمیت بیشتری پیدا کرده استاو با بیان اینکه وظایف و مسوولیت‌های وزارت امور خارجه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور تعیین شده است، اظهار داشت: ‌ توجه به دیپلماسی اقتصادی بعد از برجام اهمیت بیش‌تری پیدا کرده و دستگاه دیپلماسی کشور در این ارتباط وظایف سنگین‌تری را بر عهده دارد.

معاون وزارت امور خارجه با اشاره به بحثبرجام تصریح کرد: موانعی که در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی ایران در عرصه‌ بین‌الملل با توجه به تحریم‌ها وجود داشت، هنوز کامل برداشته نشده و گیر و گره‌هایی هنوز وجود دارد. بخشی دیگر از مشکلات در این زمینه نیز مربوط به داخل ایران است اما ما در دستگاه دیپلماسی کشور در کنار این مشکلات، امیدواریم بتوانیم وظیفه‌ای که بر دوش داریم را به خوبی به پیش ببریم چراکه در مورد تکنیک کار و پیگیری آن چیزی کم نداریم.

تحریم‌ها جلوی شتاب اقتصادی را گرفت

رحیم‌پور با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در کشور خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها بعضا باعثشده که شتاب از مجموعه‌ اقتصادی کشور گرفته شود این در حالی است که در شرایط جدید باید این شتاب و فعالیت افزایش پیدا کند.

وی در ادامه مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه برخی از مسائلی که برخی از افراد در داخل کشور مطرح می‌کنند برای کسانی که می‌خواهند با ما کار کنند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند به کد تبدیل شده و باعثایجاد شک و شبهه در بین آن‌ها می‌شود، ابراز داشت: همه براساس منافع ملی باید به نحوی عمل کنیم که منافع کشور در بهترین شرایط تامین شود.

سرمایه‌گذاران خارجی عموما با احتیاط عمل می‌کنند

معاون ظریف با بیان اینکه ما به دلیل مشکلات مردم و کشور مقداری در روند بهبود تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها و جذب سرمایه عجله داریم ولی در دنیا چنین عجله‌ای وجود ندارد، یادآور شد: سرمایه‌گذاران خارجی عموما با احتیاط عمل می‌کنند و بعد از بررسی‌های زیاد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.