همایش فصلی استانی جمعیت ایثارگران با محوریت استراتژی این جمعیت در انتخابات پیش رو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، این نشست به صورت فصلی با حضور دفاتر استان‌های جمعیت ایثارگران، شورای مرکزی و ۳ کمیته اصلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و همچنین شاخه جوانان جمعیت برگزار می‌شود.

مهم‌ترین موضوع مورد بحثاستراتژی جمعیت ایثارگران در انتخابات آتی خواهد بود که در رابطه با این موضوع هم‌فکری شده و در کارگروه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش بنای جمعیت ایثارگران بر این است که همایش در شهریورماه برگزار شود.