چهل و هفتمین شماره نشریه «خط حزب الله» در «سخن هفته» خود به بیانات مقام معظم رهبری درباره شاخص های تحلیل درست سیاسی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری موج،در «سخن هفته» چهل و هفتمین شماره نشریه خط حزب الله آمده است: مبنای حمایت یا مخالفت در نگاه کلان سیاسیرهبر انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جماعات استان تهران، شاخص جدیدی را برای نگاه و تحلیل سیاسی تعیین کردند: «تحلیل سیاسی بر اساس بصیرت فرهنگی» زیرا اگر نگاه سیاسی بر پایه فرهنگ بود، خروجی آن، «جریان شناسی، قدرت تحلیل و نگاه کلانی» خواهد بود که جلوی کوته بینی را می گیرد و تحلیل سیاسی را از دایره محدودی که «همه ی چیزها را منحصر میکنند در دوستی یا دشمنی با یک شخص۳۱ / ۵ / ۹۵» فراتر می برد.سه ضلعی آرمان - اصول - واقعیتدر نگاه کلان سیاسی «یک شخص یا یک جریان چه اهمیتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد. ۳۱/۵ / ۹۵» این یعنی باید به جای تمرکز بر افراد و جریانهای سیاسی و نگاههای برش خورده و سطحی، تحلیل روندها و جریانها با یک الگوی منطقی اصالت پیدا کند. اما برای نگاه کلان سیاسی در قالب یک سه ضلعی " آرمانها، اصول و واقعیات "، می توان مدل سازی کرد.۱ - آرمانضلع اول این چارچوب، آرمانها و اهداف است. بر اساس مدل نگاه کلان باید به حرکت عمومی جامعه نگاه کرد که «کدام طرف داریم میرویم؛ آیا به سمت هدفها داریم حرکت میکنیم یا… داریم از هدفها دور میشویم؟ … در خلال این نگاه، تکلیف آدمها و اشخاص و گروه ها و احزاب و جریانها روشن میشود که آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میرویم؟ به سمت استقلال واقعی دینی میرویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدّن اسلامی میرویم، یا داریم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا و تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به بافته ها و یافته های بی مغز غربی ها حرکت میکنیم؟ ۳۱ / ۵ / ۹۵»۲ - اصولمدل نگاه کلان در گام دوم به اصول می رسد که چارچوب حرکتی را نشان می دهد. اصولی که ریشه در محکمات و موارد پر تکرار در سخنان امام خمینی دارند: «اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی»، «اعتماد به وعده ی الهی و بی اعتمادی به قدرتهای مستکبر جهانی»، «اعتقاد به اراده و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی»، «حمایت از محرومان و مستضعفان و مخالفت با خوی کاخ نشینی و اشرافی گری»، «مخالفتج صریح با جبهه ی قلدران بین المللی»، «اعتقاد به استقلال ملی و رد سلطه پذیری»، «تکیه بر وحدت ملی»، «حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن»، «تقوای دینی و سیاسی» و در یک کلام «انقلابی گری»؛ زیرا «هرجا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم ۱۴/۳ / ۹۵» دشمن نیز در طرح نفوذ خود به دنبال محو یا تحریف همین راهبردها و اصول است، «اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد. ۱۴ / ۳ / ۹۴»۳ - واقعیاترکن سوم در نگاه کلان سیاسی، شناختن و دیدن واقعیت است. «واقعیتها را هم باید دید. اگر چنانچه واقعیتجها را نبینیم، راه را درست نخواهیم رفت؛ اما وجود واقعیتها هم نبایستى ما را از راه هایمان منصرف بکند… امام بزرگوار، در مقابل واقعیتها چشم خود را نبست، اما کوتاه هم نیامد، راهبرد را فراموش نکرد. ۱۴/۶ / ۹۲» این اتفاقاً همان نقطه ای است که دشمن در طرح نفوذ به آن امید زیادی دارد «هدف اساسى دشمن این است که در دستگاه محاسباتى ما اختلال ایجاد بکند. ۱ / ۵ / ۹۳» تا تصمیمات و رفتارها تحت تاثیر این نگاه غیرواقعی قرارگیرد و رفتار مطلوبی در مواجهه با پدیده های سیاسی از طرف جریان انقلابی صورت نگیرد.مبنای حمایت از این و آن اگر این مدل و نگاه کلان سیاسی به درستی شکل بگیرد، آن وقت خیل عظیم جوانان مؤمن که «جزو معجزات انقلاب ۳۱/۵/۹۵» هستند، با نگاه به افق و آرمان ها در چارچوب اصول و راهبردها و با توجه به واقعیت ها به خوبی تشخیص می دهند «که چه کسی دارد ما را به کجا میبرد، به کجا دعوت میکند، به کجا میکشانَد. آیا به سمت اهداف اسلامی داریم حرکت میکنیم؟ به سمت تدینِ روزافزون جامعه داریم حرکت میکنیم؟ یا آن چنان که دشمن مایل است، به سمت بی مبالاتی بیشتر حرکت میکنیم، به سمت دلباختگی بیشتر به اقطاب مخالف دین داریم حرکت میکنیم.۳۱/۵/۹۵» این شاخص هاست که سازنده تحلیل درست سیاسی است. با این نگاه کلان سیاسی است که جوان مؤمن و انقلابی در تعیین نسبت خود با مصادیق (افراد و جریانهای سیاسی) نیز تصمیم منطقی و عاقلانه خواهد گرفت و «معلوم میشود که بایستی با زید باشیم یا با عمرو باشیم، یا از این حمایت کنیم یا از آن حمایت کنیم ۳ /۵ /۹۵»