چهارمین جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری فردا پنجشنبه(چهارم شهریور) با حضور اعضا در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، چهارمین جلسه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نیز دومین جلسه کمیسیون تحقیق این مجلس در دوره پنجم، فردا پنجشنبه (۴شهریور) با حضور اعضاء در قم برگزار می شود. آیت الله احمد جنتی، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی و آیت الله سید احمد خاتمی اعضای هیات رئیسه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می دهند. ترکیب اعضای کمیسیون تحقیق (موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی) نیز عبارت است از حضرات آیات احمد جنتی (رئیس)، سید محمود هاشمی شاهرودی (نایب رئیس اول)، محمد علی موحدی کرمانی (نایب رئیس دوم)، سید ابراهیم رئیسی (منشی)، سید هاشم حسینی بوشهری (منشی) و سید احمد خاتمی (مخبر). پنجمین دوره مجلس خبرنگان رهبری از چهارم خرداد امسال کار خود را آغاز کرد.