در مراسم نود و هفتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، حداد عادل کتاب مجموعه شعر خود به نام " هنوز هم … " را به نور سفیر افغانستان در ایران اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مراسم نود و هفتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان با حضور سفرا و مقامات کشوری برگزار شد.

در مراسم نود و هفتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، حداد عادل کتاب مجموعه شعر خود بنام " هنوز هم … " را به نور سفیر افغانستان در ایران اهدا کرد.

در ابتدای مراسم نور سفیر افغانستان و بعد نعمت زاده سخنرانی کرد و بعد از ضیافت شام حداد شعری خواند و کتاب شعرش را امضا کرده و به سفیر اهدا نمود و کیک سالروز را برید.