رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجویان نخبه:

رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند: وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت اما رفع وابستگی‌های دیگر سخت است. وابستگی…

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تناسب حکم پنج سال زندان با اقدامات جاسوسی دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده هسته…

سردار احمد وحیدی:

رئیس دانشگاه دفاع ملی گفت: آیا ما می‌خواهیم کسی مثل ترامپ که رفتار او به وحشی‌ها می‌ماند بر دنیا حکومت کند؟

محسن رضایی:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائل به سرعت در حال تغییر است، بنابراین برای آینده پژوهی باید علم و آمادگی کامل …