معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه به منظور انجام گفتگوهای سیاسی با سفر به سوییس با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه که به منظور انجام گفتگوهای سیاسی به سوییس سفر نموده است با دیدیه بورکهالتر وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این ملاقات آخرین وضعیت روابط دوجانبه با توجه به نقشه راه روابط و همچنین تحولات منطقه ای و روند اجرای برجام مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه سوییس ضمن استقبال از روند رو به رشد روابط دوجانبه آمادگی کشورش را برای استفاده از ظرفیتهای مختلف روابط و نیز همکاری در تحولات منطقه مورد تاکید قرار داد.
تخت روانچی در این دیدار با تشریح گفتگوهای سیاسی، نتایج آن را در ایجاد زمینه های مناسب برای گسترش هرچه بیشتر روابط با شناسایی ظرفیت های متنوع بخصوص در زمینه همکاریهای اقتصادی مورد تایید قرار داد. روانچی در این ملاقات همچنین با تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجرای تعهدات برجام، بر ضرورت اجرای کامل تعهدات طرف مقابل به ویژه در زمینه های بانکی تاکید کرد.