وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آماده همکاری با کشورغنا برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج،  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار 'جان درامانی ماهاما' رئیس جمهوری غنا با ابلاغ سلام گرم دکتر روحانی به وی گفت: فصل جدیدی از روابط بسیار خوب میان ایران و غنا آغاز شده است.
وی افزود: آماده همکاری با کشورغنا برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری هستیم.
ظریف تاکیدکرد: همکاری های دوجانبه در سطح بسیار خوبی قرار دارد و همکاری های چند جانبه ما هم در سازمان ها و مجامع بین المللی بسیار خوب و نزدیک است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: هیات تجاری همراه من از بزرگ ترین هیات ها در سال های اخیر است؛ آنها آماده بسط و تعمیق همکاری ها درهمه زمینه ها با غنا هستند.
' جان درامانی ماهاما ' رئیس جمهوری غنا در این دیدار گفت: من بعد از توافق هسته ای با ایران دیدار داشتم و دیدارم موفقیت آمیز بود.
وی افزود: حضور ایران درغنا در بخش های مختلف بویژه بخش پزشکی و دایر کردن کلینیک هلال احمر سازنده است.
درامانی ماهاما اظهار کرد: ما می توانیم در زمینه نفت، گاز، کشاورزی و آموزش و پرورش همکاری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ما از بورسیه دانشجویان غنا در ایران سپاسگزاری می کنیم.
رئیس جمهوری غنا گفت: جنگ در سوریه راه حل نظامی ندارد بلکه ما از اقدامات سیاسی حمایت می کنیم.
سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به غرب آفریقا به همراه یک هیات سیاسی - اقتصادی از روز یکشنبه آغاز شده است.
وی پیش از این، به نیجریه سفر کرده بود و قرار است پس از غنا به گینه کوناکری و مالی نیز عزیمت کند.
مدیران ۳۸ شرکت اقتصادی ظریف را در این سفر همراهی می کنند.