سفیر سابق ایران در فرانسه با بیان اینکه ترکیه آبستن حوادثجدید است، گفت: بحران در این کشور تمام نشده و ایران و کشورهای منطقه هم به واسطه ترکیه در بحران قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صادق خرازی در نشست ترکیه پس از کودتا که با همت موسسه دیپلماسی ایرانی و با حضور سفیر ترکیه در ایران برگزار شد، افزود: بعد از کودتا در ترکیه بحران در منطقه بیشتر شده است. این دیپلمات امنیت را امری جمعی نه فردی دانست و ادامه داد: حیات و امنیت منطقه با تلاش جمعی نتیجه بخش است و همکاری بی تکلف جمعی می تواند آینده ای عاری از خشونت ، بدون تبعیض و بدون کنش گران دهشتناک نظامی به همر اه داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد، دوستان ترک بتوانند در صحنه های مختلف موفق عمل کرده تا بتوانیم آینده بسیار خوبی داشته باشیم. خرازی حرکت مردم ترکیه را نخستین نشانه های حکومت ملی در خاورمیانه عنوان کرد که در خیابان های ترکیه به حضور گذاشته شد و این واقعه را به دولت ترکیه تبریک گفت. وی ادامه داد: با وجود دوستی ۲۰ ساله شخصی با اردوغان ، او دچار توهمات و مشکلات جدی در ترکیه و اداره کردن این کشور شد که نتیجه آن ایجاد تصور در برخی ها مبنی بر دست داشت اردوغان در توطئه است. خرازی با تقسیم بندی حوادث ترکیه به تئوری توهم توطئه، گفت: تئوری توهم توطئه یعنی اینکه بگوییم پشت این کودتا دولت اردوغان و خود آقای اردوغان بودند؛ موقعیت اردوغان تضعیف شده و او در مصاف با روسیه از جانب آمریکایی ها، متحدان اروپایی و ناتو احساس تنهایی می کرد و براین باور بود که در ماجرای روسیه، امریکا و اروپایی ها با او همراه هستند. وی افزود: من قائل به توهم توطئه نیستم و اینکه  دولت ترکیه خواسته برای تثبیت موقعیت خودش دست به چنین کاری بزند؛ البته معتقدم اشتباهات چند روز اخیر دولت ترکیه، شاید این تحلیل را در مجموعه جوامع بین الملل و کنش گران سیاسی تقویت کند. خرازی با یادآوری اشتباهات بسیار جدی اردوغان در قبال لیبی، سوریه و داعش، ادامه داد: ترکیه از نخست معبر ورود نیروهای داعش به منطقه قرار گرفت و با انجام این کار، تروریزم در منطقه گسترش یافت. سفیر سابق ایران در فرانسه با تاکید بر مطلع بودن امریکایی ها از کودتای ترکیه،  اظهار داشت: بی تردید آمریکایی ها در این کودتا نقش داشتند و حداقل از وقوع کودتا مطلع بودند چون همه عملیات هوایی از پایگاه هوایی اینجرلیک که در اختیار آمریکایی ها بود، انجام شد. وی افزود: آنچه در سازمان فضا و هوا ثبت شده کاملا نشان می دهد که این فرودگاه آماده کاملا در اختیار کودتا بوده است. خرازی با بیان اینکه ترکیه به طور قطع متوجه شد که هم پیمانان عرب و امریکا و اروپا در جریان کودتا در کنارش قرار نگرفتند، ادامه داد: آمریکایی ها در ماجرای کودتا باید به دولت ترکیه پاسخگو باشند.