سفارت ایران در ترکیه در اطلاعیه‌ای به هموطنانمان توصیه کرد که لازم است به دنبال تمدید سه ماهه حالت فوق‌العاده در این کشور حتما به اطلاعیه‌های مقامات امنیتی ترکیه توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، در این بیانیه آمده است: «بدینوسیله به هموطنان مقیم و مسافران گرامی اکیدا توصیه می‌گردد، به دلیل برقراری حالت فوق‌العاده در جمهوری ترکیه ضروری است ضمن توجه به اطلاعیه‌های مقامات امنیتی، مقررات خاص این ایام را مد نظر قرار دهند. ضمنا ضروری است هموطنان به منظور آشنایی با مجموعه قوانین «حالت فوق‌العاده»، قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذیصلاح کسب اطلاع کنند.