معاونان وزیر امور خارجه در حاشیه اسلو فروم با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره رفع موانع اجرای برجام گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، نتیجه مذاکره سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی با هلگا اشمید که نمایندگی ۱+۵ را به عهده دارد در مذاکره فردای محمد جواد ظریف با جان کری همتای آمریکایی او مطرح خواهد شد. همکاری های ایران و اتحادیه اروپا و موانع بانکی برای اجرای برجام از جمله محورهای این مذاکره است که در حاشیه اسلو فروم انجام شد. معاون حقوقی و بین الملل و معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه عصر امروز یک دور دیگر با همتای اروپایی خود مذاکره خواهند داشت.