سخنگوی وزارت امور خارجه، محتوای جلسه غیر علنی مجلس را غیر قابل انتشار دانست و گفت: برخی مطالب منتشر شده از وزیر امور خارجه برداشت های شخصی، غیر دقیق و بعضا اشتباه است.

به گزارش خبرگزاری موج از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات منتشره به نقل از محمد جواد ظریف در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:همانگونه که از تعریف و عنوان جلسه غیرعلنی برمی آید ،محتوای اینگونه جلسات غیرقابل پخش و انتشار است. وی اضافه کرد: برهمین اساس برخی مطالب منتشره به نقل از وزیرامور خارجه در این جلسه، برداشت های شخصی، غیردقیق و بعضا اشتباه است و نقل قول های منتشره از ایشان در برخی موارد از جمله مسائل مربوط به زمان گشایش بیشتر اقتصادی تا حدی جهت دار و غیرواقع بینانه بوده و معتبر و قابل استناد نمی باشد.