یک مقام آگاه در وزارت خارجه در واکنش به موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: تروریست و خشونت طلب خواندن گروهک منافقین و اشاره به رفتار فرقه گرایانه آنها به تنهائی کافی نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در تاریخ ۲۳ تیر ماه اظهار داشت: تروریست و خشونت طلب خواندن گروهک منافقین و اشاره به رفتار فرقه گرایانه آنها به تنهائی کافی نیست. با توجه به این موضع فرانسه و در حالیکه در سال های اخیر همواره فرانسوی ها خود را یکی از قربانیان اروپائی اقدامات تروریستی گروه های تکفیری مورد حمایت برخی کشورهای مرتجع و پدران و حامیان القاعده و داعش می دانند و بر عزم خود برای مقابله با تروریسم و گروه های افراطی تاکید کرده اند.

وزارت خارجه فرانسه به دنبال احضار سفیر خود به وزارت خارجه ایران به دلیل برگزاری تجمع منافقین در ابتدای هفته جاری در پاریس پایتخت فرانسه، هرگونه تماس با منافقین را انکار کرد.