محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، به منظور شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر عازم آستانه پایتخت قزاقستان شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر مهم ترین مسائل مرتبط با دریای خزر از جمله مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی و آماده سازی دستور کار و اسناد مورد نیاز اجلاس آتی سران کشورهای دریای خزر که در قزاقستان برگزار خواهد شد، بررسی می شود. این نشست با حضور وزرای خارجه ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه برای ششمین بار در آستانه برگزار می شود. در این نشست دو روزه درباره تصمیمات اخذ شده در نشست پنج کشور ساحلی دریای خزر در سال ۲۰۱۴ در آستاراخان روسیه و ارزیابی تشکیل اجلاس آینده سران در قزاقستان تصمیم گیری می شود. ابراهیم رحیم پور معاون آسیا - اقیانوسیه و جمعی از کارشناسان سیاسی و حقوقی وزارت امور خارجه، ظریف را در این سفر همراهی می کنند.