مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی گفت: ترکی فیصل از مرگ «مسعود رجوی» را که سازمان منافقین پنهان نگه داشته بود افشا کرد تا «مریم رجوی» را جانشین اعلام کند.

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اظهارات ترکی فیصل درباره مرگ «مسعود رجوی» گفت: «وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ»، کنفرانس منافقین در پاریس برای تقویت تروریسم علیه ایران برگزار شد و آن‌ها سعی کردند همه ورشکستگان سیاسی بی اثر، بی فایده و تروریست ها را جمع کنند تا روح تازه ای را در این کالبد مرده بدمند که درست، نتیجه عکس داد.

وی افزود: ترکی فیصل که یکی از حامیان سازمان منافقین از راز مهم مرگ «مسعود رجوی» در حالی پرده برداشت که سازمان در تلاش بود تا برای سرپا نگهداشتن خود این موضوع همچنان راز باقی بماند.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل منافقین برای سرپوش گذاشتن بر مرگ «مسعود رجوی» اظهار داشت: برای سازمان منافقین خیلی اهمیت داشت که این خبر افشا نشود چون افشای خبر مرگ رهبر منافقین و یا رئیس آن ها منشا درگیری‌های داخلی برای تعیین جانشین مسعود رجوی می شود و هم اینکه در خارج از این سازمان باعثبی اعتباری بیشتر منافقین خواهد شد.

شیخ الاسلام گفت: این سنت الهی است که افراد خائن به ملت و کشور خود مانند مسعود رجوی که در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دست در دست صدام گذاشت و اقداماتی را علیه کشور خود انجام داد به قدری ذلیل شد که ترکی فیصل، جنایتکار حامی تروریست خبر مرگش را افشا کرد.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: حامیان تروریست با اعلام خبر مرگ مسعود رجوی به وسیله ترکی فیصل، قصد دارند که در سازمان منافقین نیز به روش های شاهنشاهی مریم رجوی را به عنوان جانشین مسعود رجوی منصوب کنند.