معاون وزیر راه با بیان اینکه دریافت غرامت شرکت‌های ایرانی باید از طریق مراجع قضایی ترکیه پیگیری شود، گفت: دولت ترکیه مسوول تامین امنیت اتباع و ناوگان ایرانی است و باید در این زمینه احساس تعهد بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، داوود کشاورزیان با اشاره به ناامنی ناوگان ترانزیت ایرانی در خاک کشور ترکیه اظهار داشت: در طول یک سال اخیر شاهد حملات متعدد به ناوگان ایرانی در خاک ترکیه بودیم، اما باید در نظر داشت این حملات مختص ناوگان ایرانی نیست.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: در صورت وقوع هرگونه اتفاق برای ناوگان ایرانی در داخل خاک ترکیه به طور مستقیم از طریق وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور خارجه مراتب را به طرف ترک اعلام می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: براساس قانون ترکیه برای دریافت غرامت باید از طریق مراجع قضایی آن کشور اقدام شود و در ایران وزارت امورخارجه مسوول پیگیری اینگونه مسایل است و امیدواریم شکایت شرکت‌ها و آسیب دیدگان حوادثتروریستی به نتیجه برسد.

کشاورزیان تصریح کرد: ما انتظار داریم دولت ترکیه که مسوولیت تامین امنیت اتباع و ناوگان ایرانی را بر عهده دارد، احساس تعهد بیشتری کند و مراجع قضایی ترکیه با سرعت عمل و صدور آرا، از دریافت خسارت آسیب‌دیدگان حمایت کند.