وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر پنجشنبه با وزیر خارجه هلند دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد ظریف و برت کوندرس در این دیدار مسائل و روابط سیاسی دو کشور را بررسی کردند. وزیر امور خارجه در این سفر تا کنون با نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر اقتصاد هلند دیدار و گفت و گو و برای اعضای کمیسیون سیاست خارجی کنگره ملی سخنرانی کرده است. همچنین قرار است ظریف و همتای هلندی وی ضمن امضای تفاهمنامه سیاسی، در نشست خبری مشترک شرکت کنند.