رئیس پیشین موساد گفت: ایران فوری‌ترین تهدید برای اسرائیل نیست، بلکه افزایش دو دستگی درون جامعه اسراییل فوری‌ترین تهدید محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اورشلیم پست، تمیر پاردو، رئیس پیشین موساد در اولین حضور اجتماعی خود پس از ترک دفترش در مراسمی گفت: هیچ تهدیدی موجود خارجی برای اسراییل وجود ندارد. تنها تهدید موجود واقعی دو دستگی داخلی است. دو دستگی داخلی می‌تواند ما را به جنگ داخلی بکشاند و ما در حال حاضر در مسیر کشیده شدن به آن جهت قرار داریم.

رئیس پیشین موساد هم‌چنین در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع رژیم اسرائیل در اوایل ماه جاری که توافق بین ۶ قدرت جهانی و ایران برای کنترل برنامه هسته‌ای تهران را با قرارداد ۱۹۳۸ مونیخ مقایسه کرده بود که طی آن آلمان نازی اجازه یافت تا بخش‌هایی از چک اسلواکی را ضمیمه خاک خود کند، آن را مقایسه‌ای نادرست خواند و گفت: آنچه یک قرن بیش اتفاق افتاد، با آن چه امروز رخ می‌دهد متفاوت است تاریخ خود را تکرار نمی‌کند.