سخنگوی جدید وزارت خارجه از سوی محمدجوادظریف منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه منصوب کرد.

بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک‌المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهش‌های بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

همچنین حسین جابری انصاری سخنگوی سابق وزیر خارجه بعنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب شد.

خاطرنشان می‌شود در مدت کوتاهی در آغاز به کار دولت یادزهم، سیدعباس عراقچی از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲ وظیفه سخنگویی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت که پس از تثیبت وزارت امور خارجه، مرضیه افخم به عنوان نخستین سخنگوی رسمی وزارت امور معرفی شد