نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت ایران به موافقت نامه های نیس و لوکارنو موافقت و این لایحه را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، این لابحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این گزارش در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر ۱۴ ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی، مشتمل بر ۱۵ ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه ها تودیع کند. براساس تبصره ۱ این لایحه، دولت موظف شد کلیه اصلاحیه های موضوع ماده (۸) موافقتنامه نیس و ماده (۸) موافقتنامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضای مهلت های مورد نظر در مواد یاد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. در ادامه این تبصره آمده است: چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه های یاد شده به امین اسناد اعلام نماید. در تبصره ۲ این لایحه نیز تاکید شده است که رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (۱۱) موافقتنامه نیس و ماده (۱۱) موافقتنامه لوکارنو الزامی است.