سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت مطلق خواند و خواستار حذف مفهوم استفاده و یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای از دکترین های نظامی بین المللی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه شنبه به نمایندگی از سوی کشورهای جنبش عدم تعهد در شورای امنیت تحت عنوان عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی سخنرانی کرد. وی گفت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عمیقا نگران وجود سلاح های کشتار جمعی؛ بویژه سلاح های هسته ای بوده و خواستار انهدام کامل این سلاح ها هستند. به علاوه دسترسی گروه های تروریستی به این سلاح ها خطری علیه بشریت است که رویارویی با آن نیازمند حمایت همه کشورها جهت جلوگیری از دسترسی گروه های تروریستی به این سلاح های مرگبار است. خوشرو از رسیدن به توافق میان کشورهای سازمان ملل متحد برای جلوگیری از دسترسی گروه های تروریستی به سلاح های کشتار جمعی در چارچوب قطعنامه ۳۶/۷۰ مجمع عمومی استقبال کرد و افزود قطعنامه ها و اقدامات شورای امنیت نباید مخل اصول منشور ملل متحد و پیمان های چند جانبه بین المللی در زمینه مبارزه با سلاح های کشتار جمعی باشد. سفیر کشورمان اظهار داشت: از نظر جنبش عدم تعهد «خلع سلاح هسته ای» یک اولویت مطلق بوده و ضروری است رژیم های عدم اشاعه و خلع سلاح پا به پای هم به پیش روند. کندی روند خلع سلاح هسته ای و عدم پیشرفت فرآیند نابود سازی زراد خانه های هسته ای مایه ناامیدی بسیاراست. نماینده کشورمان گفت: جنبش عدم تعهد از اینکه استفاه و یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای هنوز در دکترین پیمان های نظامی نظیر پیمان ناتو وجود دارد بسیار نگران است و خواستار حذف این مفهوم از دکترین های نظامی بین المللی است. وی در ادامه گفت: جنبش عدم تعهد بار دیگر پایبندی مطلق خود را به دیپلماسی چند جانبه در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه مورد تاکید قرار می دهد و خواستار ترویج و ارتقا دیپلماسی در این زمینه ها ست و همچنین با تاکید و تمرکز بر خطر سلاح های هسته ای و تاثیر ان بر روند توسعه کشورها؛ از اعلام روز ۲۶ سپتامبر بعنوان روز امحا کلیه سلاح های هسته ای استقبال می کند و از همه کشورها؛ سازمان های غیر دولتی؛ مجالس ملی و رسانه های جمعی می خواهد که از این مناسبت برای پیشبرد اهداف این روز استفاده کنند. از نظر جنبش عدم تعهد محو کامل کلیه سلاح های هسته ای بهترین روش تضمین دور ماندن از خطر این سلاح های مرگبار است. خوشرو اظهار داشت: جنبش عدم تعهد از ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای در سراسر جهان استقبال می کند و از همه کشورهای دارنده این سلاح ها می خواهد که بدون هیچ قید و شرطی به این ترتیبات بپیوندند. در این چارچوب جنبش حمایت کامل خود را از ایجاد «خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی» اعلام می کند و تا زمان تحقق چنین درخواستی از رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است؛ می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و تسهیلات هسته ای خود را بر اساس قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد. برگزاری بحثعمومی شورای امنیت در مورد عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی بر اساس ابتکار عمل مالزی صورت می گرفت که ریاست شورای امنیت را در ماه اوت بر عهده دارد و بیش از ۶۵ کشور در این بحثشرکت کردند.