یک منبع آگاه در وزارت خارجه، خبرهای منتشره مبنی بر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی را کذب دانست.

به گزارش خبرگزاری موج، یک منبع آگاه در وزارت خارجه، خبرهای منتشره مبنی بر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی را کاملاً کذب و بی‌اساس دانست.

گفتنی است؛ امروز، خبری مبنی بر بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام به اتهام جاسوسی در برخی رسانه‌ها منتشر شد.