نخست وزیر هندوستان در نشست مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت: کریدور مواصلاتی ایران، هند و افغانستان همکاری برجسته سه کشور برای توسعه اقتصاد افعانستان است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری آنی هند، ناریندرا مودی نخست وزیر هند در نشست مشترکی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افعانستان در کابل اظهار داشت: کریدور مواصلاتی  ایران، هند و افغانستان که در اوایل امسال به امضای سه کشور رسید یکی از همکاری‌های برجسته سه کشور است. مودی ادامه داد: این کوریدور اهداف و روشن و مشترک ما برای ساخت یک مسیر جدید برای پیشرفت و توسعه اقتصاد افعانستان را نشان می‌دهد. او خاطرنشان کرد: بند سلما (بزرگ‌ترین پروژه کشور هندوستان برای بازسازی افغانستان) تنها اقتصاد و کشاورزی افعانستان را شکوفا نمی‌کند، بلکه قطب مهمی برای پشتیبانی از روند رشد این کشور خواهد بود.