سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در شهر غازی آنتب ترکیه را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی در شهر غازی آنتب ترکیه که به کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان این کشور منجر شد، با ملت و دولت ترکیه همراهی کرد و این اقدام پلید ضد انسانی را به خانواده قربانیان این حادثه تسلیت گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: انجام این نوع اقدامات تروریستی در یک محفل عروسی و کشتار مردم بی دفاع و غیر نظامی، بار دیگر به ‌وضوح اهداف شوم و پلید ضد بشری تروریسم تکفیری را به نمایش گذاشته است. وی ادامه داد: این بیرحمی گویای آن است که این پدیده خطرناک و شوم چگونه در رسیدن به اهداف غیر انسانی و نامیمون و شوم خود ، جامعه جهانی را تهدید می کند؛ این اقدامات افراطیون تکفیری، صلح و ثبات کشورهای منطقه را هدف قرار داده و نیازمند مقابله جدی کشورهای منطقه با این پدیده خشونت آمیز است.