معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته در ۶٠ بیمارستان ملکی این سازمان ٢٠٧ هزار و ۵٣٨ زایمان انجام شده که ۴٣درصد به روش سزارین بوده که نسبت به سال قبل آن ٢ / ٢ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی همتی با اعلام این مطلب افزود: بیشترین درصد موارد اعمال جراحی بزرگ در مراکز بستری ملکی مربوط به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران با ٧۵ درصد در سال گذشته بوده است. وی گفت: در پایان سال گذشته، بیشترین درصد موارد اعمال جراحی بزرگ مربوط به پزشکان فوق تخصص جراحی قلب(حدود ٧۵ درصد) و در رتبه بعدی با ۶۶درصد به پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب اختصاص داشته است. وی اظهار داشت: بیش از ۵٣۶ هزار عمل جراحی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته انجام شد که در مقایسه با تعداد موارد جراحی در مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد ۵ / ٣ درصدی را نشان می دهد. همتی افزود: بیشترین رشد در تقسیم بندی موارد جراحی، مربوط به اعمال جراحی متوسط بوده است که با افزایش قریب به ۶درصد به ٣٨ درصد در سال گذشته رسیده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته در ۶٠ بیمارستان ملکی این سازمان ٢٠٧ هزار و ۵٣٨ زایمان انجام شده که ۴٣درصد به روش سزارین بوده که نسبت به سال ما قبل آن ٢ / ٢ درصد کاهش داشته است.