کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: تهیه پروتکل نمونه برداری از آبلیموی طبیعی جهت بازبینی و تجدید نظر استاندارد ویژگی ها و روش های آزمون آب لیمو ترش مورد بحثو بررسی قرار گرفته است.

  به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان غذا و دارو، معصومه تکلو درباره آبلیموهای طبیعی گفت: با توجه به اعتراض تعدادی از واحدهای تولیدکننده آبلیمو از لیموی تاره به ویژگی های مندرج در استاندارد ملی آبلیمو به شماره ١١٧ و پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیموی ایران به اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی مبنی بر تجدید نظر استاندارد ملی مربوطه، پروتکلی با همکاری انجمن فوق و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو تدوین شد. وی اضافه کرد: در این پروتکل مقرر شد از تمامی گونه های لیموترش (lime) مناطق مختلف ایران مانند جهرم و میناب، نمونه برداری شده و در ٢٢ واحد تولیدی، محصول آبلیمو ترش تولید و ویژگی های آن در دو اداره کل آزمایشگاه کنترل عذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اندازه گیری شود. تکلو خاطرنشان کرد: مرحله دوم تهیه آبلیمو از انواع تهیه شده در مرحله قبل و اندازه گیری ویژگی های آن در حال انجام است و به محض پایان یافتن مرحله دوم و اخذ نتایج مربوطه، بررسی و مقایسه نتایج مرحله اول با مرحله دوم، ویژگی های آبلیمو طبیعی از لیمو تازه مطابق با آن بازنگری خواهد شد. گفتنی است آبلیموها سال گذشته خبرساز شدند و سه خط تولید آبلیمو به دلیل عدم انطباق با ضوابط فنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در سال گذشته توقیف و ۵۱ محصول آبلیمو نیز به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. سازمان غذا و دارو پیش از این اعلام کرده بود آبلیموها فقط باید از کنساتره لیمو یا لیمو تازه تهیه شده و غیر از آن تخلف محسوب می شود.