یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که سلول‌های بنیادی سرطانی در بافت چربی پنهان شده و این بافت ها آن ها را از درمان های شیمی درمانی مصون نگه می‌دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از گیزمگ، داشتن اضافه وزن یک فاکتور منفی برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب شده و در حال حاضر محققان مرکز سرطان دانشگاه کلرادو یک دلیل قطعی را برای آن پیدا کرده‌اند.

آنها دریافتند که سلول‌های بنیادی سرطان خون می‌تواند در بافت چربی بیمار مخفی شده و این بافت ها حکم یک مخفیگاه حمایتی برای این سلول های سرطانی را داشته باشند که باعثمی‌شود آن ها در برابر درمانهای شیمی درمانی سرطان مقاوم شوند.

هنگامی که محققان سعی داشتند تا با این سلول‌های سرطانی از طریق شیمی درمانی مبارزه کنند، دریافتند که آن دسته از سلول‌های بنیادی که در بافت‌های چربی مخفی شده بودند و از اسیدهای چرب به عنوان منبع انرژی خود استفاده می‌کردند، نسبت به سلول‌های بنیادی سرطانی که در خارج بافت چربی قرار داشتند، مقاومت بیشتری به درمان از خود نشان می‌دادند.

این پژوهش یکی از اولین مطالعاتی است که به ارزیابی بافت های چربی به عنوان مخفیگاه و محلی امن برای سلول‌های سرطانی می‌پردازد.

مطالعات بیشتری برای تعیین اینکه آیا داشتن بافت‌های چربی، انرژی بیشتری را برای سلول‌های بنیادی سرطانی فراهم می‌کند یا تنها فضایی بزرگ برای پنهان کردن آنها در برابر درمان‌های شیمی درمانی است، مورد نیاز است.

این پژوهش در مجلهCell Stem Cellبه چاپ رسیده است.