مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: محاسبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بعد از ۴٠ سال توسط سازمان جهانی کار به روز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور در بیمارستان میلاد در جلسه‌ای با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، پیرامون مسایل و موضوعات تامین اجتماعی به بحثو تبادل نظر پرداختند.

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این جلسه گفت: سال گذشته حدود ١۴ درصد لوایح و طرح هایی که در مجلس مطرح شد به نوعی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود.

وی با تاکید بر تعامل تامین اجتماعی با مجلس و کمیسیون اجتماعی گفت: معتقدیم این کار باعثتفاهم بهتر و حل مشکلات بیمه شدگان می شود.

نوربخش با ذکر تاریخچه‌ای از سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: حدود یک هزار واحد اجرایی در سراسر کشور عملیات بیمه‌ای تامین اجتماعی را به عهده دارند و ٧۴ بیمارستان و حدود ٢٧٠ مرکز درمانی نیز بصورت ملکی خدمات درمانی ارائه می دهند. علاوه براین سازمان تامین اجتماعی با حدود ۴۵ هزار و ٧٣٠ مرکز درمانی طرف قرار داد است.

وی اظهار داشت: بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که خدمات درمانی، بیمه ای و بازنشستگی از این سازمان دریافت می کنند.

مدیر عامل تامین اجتماعی تاکید کرد: حمایت این سازمان از بیمه شدگان از مرحله جنینی آغاز تا بعد از مرگ ادامه می یابد.

نوربخش بودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی را حدود ٧٢ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این مبلغ یک سوم بودجه کل کشور است.

وی تصریح کرد: در سال جاری محاسبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بعد از ۴٠ سال توسط سازمان جهانی کار به روز خواهد شد.

در این دیدار معاونین سازمان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات تخصصی خود پرداختند.