دبیر کارگاه بازآموزی مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران مبتلا به سرطان عنوان کرد: این کارگاه مخصوص پرستاران به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات پرستاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مهناز ایلخانی با بیان اینکه این کارگاه به منظور ارتقای کیفیت و آموزش پرستاران برگزار می شود، افزود: گروه هدف این کارگاه، پرستاران است که برای آنها ۱۵ امتیاز بازآموزی در نظر گرفته شده است. وی یادآور شد: سایر گروه های مرتبط با درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان مانند پزشکان عمومی، فیزیوتراپیست ها و ماماها نیز می توانند در این کمیته شرکت کنند. ایلخانی تصریح کرد: ۷۰ درصد هزینه برگزاری این کارگاه توسط انجمن کلینیکال رادیوتراپی و ۱۰ درصد توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداخت می شود و شرکت کنندگان تنها حدود ۱۰ الی ۲۰ هزار تومان برای شرکت در کارگاه پرداخت می کنند. دبیر کارگاه بازآموزی مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران مبتلا به سرطان عنوان کرد: برگزاری این کارگاه در ارتقای دانش پرستاری نقش ویژه ای دارد که نتیجه آن بهبود ارائه کیفیت به بیماران مبتلا به سرطان می شود. وی افزود: خدمت به بیماران مبتلا به سرطان نیاز به همکاری تیمی متشکل از پزشک، پرستار، آنکولوژیست و... دارد، بنابراین به دلیل تشکیل تیم قوی نیاز است علم پرستاران نیز مانند پزشکان به روز رسانی شود. ایلخانی خاطرنشان کرد: در این کمیته دستاوردهای مهم علمی در حوزه مراقبت های حمایتی و تسکینی به پرستاران ارائه خواهد شد. دبیر کارگاه بازآموزی مراقبت های تسکینی و حمایتی برای بیماران مبتلا به سرطان گفت: این کارگاه تا امروز ۲۸ تیر در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال برگزاری است.