روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرعامل این سازمان مبنی بر توقف روند افزایش اهدای خون توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری موج، روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران در واکنش به اظهارات روز گذشته مدیرعامل این سازمان که عنوان داشته بود روند افزایش اهدای خون را متوقف کرده ایم، توضیح داد: آن چه در سخنرانی مدیرعامل سازمان انتقال خون در مراسم تفاهم نامه بخش خصوصی ایران برای تاسیس پالایشگاه داروهای مشتق از پلاسما عنوان شده است تمرکز سازمان انتقال خون ایران بر کیفیت اهدای خون به جای کمیت است. روابط عمومی انتقال خون اعلام کرد: در سخنرانی پورفتح اله مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، اشاره به این موضوع بوده است که بر اساس شاخص های مقایسه ای، میزان ۲۷ واحد اهدای خون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در ایران در کنار برنامه های مدیریت خون بیمار می تواند به عنوان شاخص خودکفایی تلقی شود و سرمایه گذاری بر روی سلامت و کیفیت اهدای خون و جذب اهداکنندگان مستمر و افزایش شاخص اهدای مستمر باید در دستور کار سازمان قرار گیرد. بر اساس مطالعات انجام شده، ظرف ۵ سال گذشته بیش از ۷۵ درصد موارد مثبت هپاتیت B و هپاتیت C و HIV در اهداکنندگان بار اول خون مشاهده شده است و در ۶ ماهه پایانی سال گذشته در مورد هپاتیت B ۹۲ ممیز ۳ دهم درصد مواردی که هپاتیت B مثبت گزارش شده ، در اهداکنندگان بار اول بوده است و ۵ ممیز ۲ دهم درصد در اهداکنندگان با سابقه و تنها ۲.۵ درصد در اهداکنندگان مستمر خون بوده است. بنابراین تمرکز بر کیفیت اهدای خون و افزایش شاخص اهدای مستمر خون می تواند ضریب امنیت و سلامت خون را افزایش و انتقال خون در ایران را پیشگام دسترسی به خطر صفر عفونت های قابل انتقال از طریق خون سازد.