جان الله عبدی گفت: به دنبال ایجاد کمپ‌های کوهستانی هستیم تا استعدادهای ورزشی را در روستاهای مازندران پویا کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری مازندران با تاکید بر ایجاد فضای ورزشی در روستاها و رونق ورزش همگانی توسط دهیاران، تصریح کرد: تکمیل طرح‌های ورزشی روستاها با مشارکت دهیاران را در برنامه داریم.

وی بیان کرد: در کارگروه ورزش و جوانان مطرح شد که اوقات فراغت جوانان را پر کرده و در بحثفرهنگی و ورزشی اقدامات لازم را انجام دهیم، جوانان روستا به ورزش علاقه دارند و فضای مناسب همکاری در روستا وجود دارد و ساماندهی فضای روباز را در روستاها در برنامه داریم.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مازندران خاطرنشان کرد: ایجاد سرویس‌های بهداشتی، رختکن و ایجاد چمن در زمین ورزشی روستا از مهم‌ترین امکاناتی است که در روستاها برای ورزش وجود دارد.

عبدی افزود: در حد توان دهیاری‌ها در بخش‌های مختلف ورزش روستایی با اختصاص امکانات ورود می کنیم.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مازندران افزود: رویکرد دولت تدبیر و امید به روستاها قابل توجه بوده و با تاکید رهبری در ارتقا امکانات ور روستاها و گسترش اشتعالزایی امیدواریم جمعیت روستا حفظ شود.

وی, جمعیت ساکن روستا را بالغ بر ۴۵ درصد دانست و افزود: با سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد در سطح روستا و ارائه طرح‌های روستایی امیدواریم جمعیت روستا حفظ شود.

عبدی با بیان اینکه با انعقاد تفاهم‌نامه ورزش و سلامت روستاییان و جوانان روستا ارتقا می‌یابد, گفت: دهیاران در برگزاری مسابقات ورزشی روستایی همکاری کنند.

وی از اختصاص اعتباری ویژه برای ایجاد کمپ ورزشی در دامنه آزادکوه خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد کمپ‌های کوهستانی هستیم تا استعدادهای ورزشی را در روستاهای مازندران پویا کنیم.

مدیرکل روستایی استانداری مازندران گفت: توجه به گردشگری و جاذبه‌های گروشگری و حضور ورزشکاران می‌تواند سبب تحول روستاها شود.